buroreli2Reli Groep begint op 1 februari 1978 als Bureau Reli. Dit bureau wordt opgericht door Pieter van Rekom en Margaretha Lievaart, de naam Reli is opgebouwd uit de eerste twee letters van de achternamen.

Van het begin af aan zetten beide echtelieden er de schouders onder vanuit hun Sliedrechtse flatwoning. Met tien bezorgers worden huis-aan-huisbladen en folders bezorgd in de Alblasserwaard. Pionierswerk en lange dagen zijn de belangrijkste woorden om die tijd te omschrijven. Het vele werk blijft niet onbeloond, vanaf 1988 komt er een nieuwe loot aan het bedrijf; Reli Post.

In het oprichtingsjaar 1988 van Reli Post worden er 520 poststukken bezorgd. De groei zet door, de flat is ingeruild voor een eengezinswoning waarvan de zolder als sorteercentrum is ingericht. De folders en kranten komen terecht in eerst één en daarna twee garageboxen aan de overzijde van het huis. Zoon David van Rekom en zijn (dan nog aanstaande) vrouw Ingrid nemen steeds meer taken over in het bedrijf. Gezamenlijk wordt in 1995 de overstap gemaakt naar Industrieterrein de Nijverwaard van waaruit aanvankelijk met twee bestelwagens en een koeriersauto het steeds grotere gebied wordt bediend.

 

Met nu dus ruim 40 jaar ervaring in vervoeren van weekbladen en andere drukwerken, weten wij u op de juiste manier van dienst te zijn. Met deze ervaring heeft de zoon van David, Jelle van Rekom het idee opgepakt om een koeriersdienst te beginnen.